El que cal saber del càncer de llengua

  • És anomenada càncer o tumor maligne de llengua la proliferació d’un grup de cèl·lules anormals pertanyents a aquest òrgan, que tendeixen a desenvolupar-se de manera accelerada i formen una massa o tumor, que de manera progressiva envaeix els teixits sans veïns i, fins i tot, es propaga per la circulació limfàtica i sanguínia fins a d’altres òrgans.
  • El càncer de llengua és nou vegades més freqüent en els homes que en les dones i incideix especialment en persones que consumeixen tabac, ja sigui en forma de cigarrets o en pipa, i en les persones alcohòliques.
  • Quan es presenta una taca blanquinosa a la llengua que no desapareix al cap d’algunes setmanes cal adreçar-se al metge, ja que es pot tractar d’una leucoplàsia, una lesió que en el 20% dels casos esdevé càncer. Així, hauria d’ésser extirpada en previsió d’aquesta possible evolució.
  • En les fases Inicials, quan les possibilitats terapèutiques són màximes, el càncer de llengua pot adoptar formes diferents com ara erosions o clivelles, localitzades a la part central de les vores de la llengua o en qualsevol altra regió d’aquest òrgan. Així, no s’ha de menysvalorar cap lesió a la llengua que sigut persistent, ja que en fases més avançades la malaltia es pot propagar a d’altres òrgans i ésser causa de mort.
  • Les persones que han patit d’un càncer de llengua i han guarit, no poden fumar i han de seguir controls mèdics periòdics, perquè es troben especialment predisposades a la formació d’un nou tumor maligne a la llengua.