El que cal saber dels tumors d’intestí prim

  • Es anomenada tumor d’intestí prim la proliferació anormal d’un grup de cèl·lules pertanyents a aquest òrgan, que es reprodueixen més de pressa del que és habitual i formen una massa o tumor.
  • Els tumors benignes de l’intestí prim, també anomenats pòlips intestinals, solen ésser asimptomàtics, ja que llur grandària en general és petita. Tanmateix, però, quan se’n detecta la presència, es recomana que siguin extirpats quirúrgicament, ja que alguns d’aquests tumors, al llarg d’anys o dècades, poden experimentar un procés de malignització.
  • Els tumors malignes de l’intestí prim se solen manifestar amb dolor abdominal, períodes de diarrees o restrenyiment, pal·lidesa cutània o ennegriment de les matèries fecals a causa de l’existència d’hemorràgies digestives. Quan aquestes manifestacions es mantenen durant més de dues setmanes, sobretot en persones de més de quaranta anys, és important d’adreçar-se al facultatiu, ja que, si efectivament es tractés d’un tumor maligne d’intestí prim, extirpant-lo quirúrgicament es podria arribar a aconseguir el guariment total en un gran percentatge dels casos.