Els pulmons

Els pulmons són els dos òrgans on es realitza l’intercanvi de gasos entre l’aire i la sang. Es troben a ambdós costats de la cavitat toràcica, que ocupen quasi completament.

Cada pulmó té forma de semicon, amb una cara plana, o cara mediastínica, orientada cap a la línia mitjana; una base, recolzada sobre el múscul diafragma; un vèrtex, introduït a la base del coll, i una cara lateral, formada per la superfície restant, situada sota les costelles. L’alçària d’un pulmó, des del vèrtex fins a la part posterior de la base, és d’uns 25 cm; el diàmetre àntero-posterior és d’uns 16 cm, i el...