La pleura

Ambdós pulmons ocupen dos grans compartiments a la cavitat toràcica. Aquests compartiments es troben interiorment revestits per una pleura parietal, una membrana fibro-elàstica proveïda d’una capa interna de cèl·lules planes. Alhora, la superfície de cada pulmó es troba coberta per una membrana similar, la pleura visceral. Entre ambdues pleures hi ha una fina pel·lícula de líquid, de propietats lubrificants, que permet que la pleura visceral que recobreix els pulmons llisqui sobre la pleura parietal amb els moviments respiratoris.

La pleura visceral forma una superfície contínua sobre els...