El nas

El nas és l’estructura de l’aparell respiratori que es troba en contacte directe amb l’exterior, la qual cosa fa que constitueixi la via natural d’accés de l’aire cap a l’interior de l’organisme. Exteriorment, forma una estructura prominent al bell mig de la cara: la piràmide nasal; a l’interior hi ha les cavitats per on circula l’aire: les fosses nasals.

La piràmide nasal forma una prominència en la línia mitjana de la cara, des de més amunt del llavi superior fins a la unió dels arcs ossis que formen el sostre de l’òrbita ocular. Té dues cares laterals que pugen obliquament per ambdós...