La laringe

La laringe és un òrgan buit, en forma de con truncat, situat a la zona mitjana del coll, immediatament davant la hipofaringe. Per la part superior comunica amb la faringe i per la inferior és continuada per la tràquea. L’extrem superior de la laringe es troba, aproximadament, a l’alçada de la quarta vèrtebra cervical, i l’inferior a l’alçada de la setena; aquesta localització varia d’una persona a una altra i, generalment, és una mica més alta en les dones i els infants. La longitud de la laringe és entre 36 i 44 mm; el diàmetre transversal, entre 41 i 43 mm, i el diàmetre àntero-posterior...