La mucosa respiratòria

Les vies respiratòries són recobertes internament per una mucosa o túnica mucosa, una mena de membrana que revesteix les cavitats viscerals que es comuniquen directament o indirecta amb l’exterior; la denominació d’aquest tipus de membrana fa referència al moc, una substància viscosa que la recobreix formant una pel·lícula fina. Per sota de la mucosa hi ha la submucosa, constituïda bàsicament per teixit conjuntiu. Allí hi ha els vasos sanguinis i algunes glàndules les secrecions de les quals desemboquen a l’interior de la cavitat aèria.

Com totes les mucoses, la respiratòria es compon...