Afonia i disfonia

L’afonia i la disfonia són els símptomes més habituals de les malalties de la laringe. L’afonia consisteix en una pèrdua completa de la veu, i la disfonia en una alteració de les qualitats de la pròpia veu, anomenada habitualment ronquera.

Aquestes alteracions es presenten en les malalties que afecten les estructures laríngies que participen en l’emissió de la veu, especialment les cordes vocals. La causa més comuna és la laringitis, per l’alteració de la mobilitat de les cordes vocals deguda a la inflamació. També causen afonia o disfonia els pòlips i els nòduls de les cordes vocals, els...