Expectoració

L’expectoració és la secreció mucosa o d’una altra substància procedent de les vies respiratòries inferiors que s’elimina cap a l’exterior generalment en un accés de tos. El material expulsat d’aquesta manera de les vies respiratòries rep també el nom d’esput.

La producció d’esputs constitueix un símptoma molt comú de malaltia respiratòria, que es presenta a conseqüència d’un increment de les secrecions bronquials o de l’acumulació d’altres productes a les vies respiratòries inferiors. En general, aquestes secrecions acumulades desencadenen el reflex de la tos i originen l’expectoració. Les...