Hemoptisi

L’hemoptisi consisteix en l’eliminació de sang procedent de les vies respiratòries, que habitualment s’exterioritza amb la tos. Es produeix a conseqüència de l’esquinçament d’un vas sanguini dels bronquis o els pulmons. La magnitud de l’hemoptisi és variable segons el diàmetre del vas afectat, des d’un esput hemàtic fins a l’eliminació massiva d’una gran quantitat de sang.

L’eliminació de sang per la boca no sempre constitueix una hemoptisi. També es produeix per la boca l’eliminació de sang procedent de la part alta del tub digestiu, o hematèmesi, però en aquest cas la sang és expulsada...