Mal de coll

El mal de coll és un dels símptomes principals que es presenten en les malalties de la faringe i la laringe. Es produeix a conseqüència de la irritació de les fibres nervioses sensitives de la mucosa originada per una inflamació o una compressió de la mucosa.

El mal de coll pot ésser d’intensitat molt variable segons el cas. Sempre, però, s’intensifica en la deglució, perquè el desplaçament de la saliva o dels aliments sobre la mucosa irritada incrementa l’estimulació dolorosa. En els infants més petits, el mal de coll es pot manifestar amb un rebuig del menjar, malgrat que poden haver...