Ascites

És anomenada ascites l’acumulació de líquids en la cavitat peritoneal, és a dir, l’espai situat entre les capes de peritoneu que cobreixen la superfície externa dels òrgans abdominals i la superfície interna de la paret abdominal.

En la cavitat peritoneal entren i surten líquids continuadament, que són abocats pel mateix peritoneu, per bé que en circumstàncies normals el volum d’aquests líquids no supera els 200 ml. L’ascites es produeix quan per alguna raó en la cavitat peritoneal entra un volum de líquid superior al que torna. En la pràctica, les causes més freqüents d’ascites són: cirrosi...