Halitosi

És anomenat halitosi, o popularment mal alè, un signe molt freqüent, caracteritzat per la mala olor que desprèn l’aire exhalat i que generalment s’acompanya d’un gust desagradable a la boca. L’aire exhalat conté partícules de substàncies molt diverses que en condicions normals no fan una olor prou intensa o característica perquè sigui percebuda; l’halitosi, en canvi, es produeix quan alguna d’aquestes partícules fan una olor intensa o desagradable.

L’origen de l’halitosi pot ésser extremament divers, ja que com a punt de partida pot tenir afeccions bucals, digestives, respiratòries...