Pirosi

És anomenada pirosi una sensació de cremor que es percep al centre del tòrax, per darrere de l’estern, i que es produeix en el cas de reflux gastro-esofàgic, és a dir, quan una part del contingut gàstric, ric en substàncies corrosives com l’àcid clorhídric, puja anormalment cap a l’esòfag.

La pirosi es pot presentar ocasionalment en persones sanes, en general després d’àpats abundants. Quan és reiterada, però, sol ésser deguda a una fallada en l’esfínter esofàgic inferior, que roman anormalment relaxat després de la deglució. Les causes més freqüents de pirosi són l’hèrnia de hiat, i l’excés...