Coïssor anal

És anomenat coïssor anal un símptoma caracteritzat per la sensació de coïssor a la pell que cobreix l’esfínter anal extern, i que sovint s’estén cap a la zona cutània propera o fins i tot als genitals externs.

La coïssor anal és un símptoma molt freqüent, que pot ésser causat per gairebé qualsevol trastorn local, com ara hemorroides, fissures, abscessos, fístules ano-rectals i tumors anals; igualment, pot ésser producte d’una higiene deficient de la zona. Entre els infants també sol ésser provocat per diversos tipus de paràsits, com els anomenats oxiürs, que, per bé que es localitzen a l’interior dels intestins, de nit s’apropen a la zona anal per dipositar-hi els ous. D’altra banda, en moltes persones la coïssor anal es produeix sense causa aparent, o com un trastorn de tipus psico-somàtic. En aquests darrers casos, però, cal tenir en compte que el mateix gratament de la zona provoca petites excoriacions que en si mateixes causen coïssor.

La coïssor anal sol ésser més intensa durant la marxa, per la fricció que es genera en la zona, i durant l’estiu o quan s’està al llit, circumstàncies en què és deguda a l’acumulació de suor en aquesta zona.