Estructura i inserció de les dents. Les genives

Les dents es componen fonamentalment de tres teixits que, de l’exterior a l’interior, inclouen l’esmalt dentari, la dentina i la polpa dentària. L’esmalt dentari, que cobreix la corona dentària, és el teixit més dur de l’organisme. Es compon de sals de calci que s’agrupen en microcristalls i que formen un entramat molt compacte. La dentina, el teixit més voluminós de la dent, es disposa al llarg de la dent, des de la corona, per sota de l’esmalt dentari, fins a l’arrel dentària; també es compon de microcristalls de sals de calci, per bé que aquests formen un entramat menys compacte que en l...