Les dents

Les dents o peces dentals, són unes estructures de consistència dura i d’alguns centímetres de llargada que s’insereixen als ossos maxil·lars superior i inferior, més concretament en uns buits que descriu el teixit ossi amb aquest objectiu i que són anomenats alvèols dentals.

Hom diferencia en les dents dues porcions: la corona dentària, és a dir, la zona de la dent que sobresurt de les genives i en constitueix la part visible, i l’arrel dentària, la part de la dent que es troba inserida a l’alvèol dentari corresponent. El punt d’unió entre la corona i l’arrel és anomenat coll dentari.

S...