La llengua

La llengua és un òrgan bàsicament musculós, amb molta capacitat de moviment, allargat i cònic, aplanat a la punta, situat longitudinalment sobre la base de la cavitat bucal; neix a la part posterior i inferior del sòl de la boca i es projecta cap a l’orifici bucal. Té la funció de moure els aliments a l’interior de la cavitat bucal i impulsar-los cap a la faringe, per tal que siguin empassats. A més, la llengua intervé igualment en l’articulació de sons.

Hom hi diferencia diverses porcions: la base, també anomenada arrel o porció faríngia, a la qual corresponen els dos terços posteriors...