Les glàndules salivals

Les glàndules salivals són els òrgans que elaboren i secreten la saliva cap a l’interior de la cavitat bucal. Les tres glàndules salivals que hom considera més importants són les paròtides, les submaxil·lars i les sublinguals. Totes aquestes glàndules es troben de dues en dues, simètricament situades en un costat i l’altre de la cavitat bucal.

Les glàndules salivals es componen de nombroses glàndules diminutes que, a través d’uns conductes petits, buiden les secrecions que elaboren en un conducte més voluminós. En general, les glàndules salivals són envoltades per una càpsula de teixit...